Wiersz z inspiracji wierszem Edwarda Stachury „na początku były dzbany” zawsze potrzebujemy naczyń do […]